Narodowy Bank Polski
Narodowy Bank Polski został założony w 1945 roku. Początkowo jego zadaniem było wspieranie systemu finansowego w Polsce. Bank miał bezpośrednie zwierzchnictwo Ministra Finansów. Przed kryzysem finansowym, był to jedyny bank w Polsce, który miał możliwość przeprowadzania transakcji finansowych.

Po dojściu do władzy demokratów i uzyskania niepodległości wzrosła gwałtownie liczba banków komercyjnych. Teraz głównym zadaniem Narodowego Banku Polskiego są zagadnienia polityki finansowej i kredytowej, a także monitorowanie krajowej waluty - złotego i jego przebieg.

Głównym zadaniem Narodowego Banku Polskiego jest utrzymanie kursu złotego na poziomie zapewniającym stabilność cen oraz wprowadzenie środków mających na celu wspieranie polityki gospodarczej rządu RP.

Głównym celem Narodowego Banku jest utrzymanie inflacji w ramach 2,5% z 1% w korytarzu. Ponadto, Narodowy Bank Polski jest jedyną instytucją emitującą złotego w państwie.

Narodowy Bank jest kierowany przez prezesa, który jest wybierany na okres sześciu lat przez Sejm polski na wniosek Prezydenta RP. Sejm ma prawo do odstąpienia od stanowiska prezesa Narodowego Banku Polskiego. Jedna i ta sama osoba nie może prowadzić Narodowego Banku ponad 12 lat.